Правила и условия

Добре дошли в https://sports-cast.live/!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Sports Broadcast, разположен на https://sports-cast.live/.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате https://sports-cast.live/, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и спазва условията на Компанията и условия. „Компанията“, „Нас“, „Ние“, „Нашите“ и „Ние“ се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и обмислянето на плащане, необходими за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за посрещане на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в в съответствие и предмет на господстващото законодателство на Холандия. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, изписване с главни букви,

Бисквитки
Ние използваме бисквитки. С достъп до https://sports-cast.live/, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Sports излъчване.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме данните за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз
Освен ако не е посочено друго, Sports broadcast и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на https://sports-cast.live/. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от https://sports-cast.live/за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва:

Публикувайте повторно материали от https://sports-cast.live/
Продавайте, наемайте или подлицензирайте материали от https://sports-cast.live/
Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от https://sports-cast.live/
Преразпространявайте съдържание от https://sports-cast.live/
Това Споразумение започва да тече на датата на него. Нашите Общи условия са създадени с помощта на шаблона за Общи условия.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Спортното предаване не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Sports Broadcast, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Sports broadcast не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на всякакво използване и/или публикуване на и/или появата на коментарите на този уебсайт.

Спортното излъчване си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторски права, патенти или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нахлуване в поверителността
. Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото Вие предоставяте на Sports излъчване неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание
Следните организации могат да поставят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;
Търсачки;
Новинарски организации;
Дистрибуторите на онлайн указатели могат да се свързват към нашия уебсайт по същия начин, както правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
общосистемно акредитирани предприятия, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да имат хипервръзка към нашия уеб сайт.
Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката: (a) да не е по никакъв начин измамна; (б) не загатва погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:

общоизвестни източници на информация за потребителите и/или бизнеса;
сайтове на общността dot.com;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
онлайн дистрибутори на директории;
Интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми; и
образователни институции и търговски сдружения.
Ние ще одобряваме заявки за свързване от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към нашите акредитирани фирми; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Спортно излъчване; и (d) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е по никакъв начин измамна; (б) не загатва погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Sports broadcast. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да направите връзка към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да препратят към нашия уебсайт, както следва:

Чрез използване на нашето фирмено име; или
Чрез използване на единен локатор на ресурси, към който се свързва; или
Чрез използване на друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.
Няма да бъде позволено използване на логото на Sports broadcast или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames
Без предварително одобрение и писмено разрешение, не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по какъвто и да е начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието
Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се появяват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се показва(и) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, нарушават по друг начин или подкрепят нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност
Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права
Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези условия и политиката за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт
Ако откриете връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, вие сте свободни да се свържете и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме длъжни или така или да ви отговаряме директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност
До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно подвеждане;
ограничаване на нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
да изключите някой от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.
Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и при нарушение на законовите задължения.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.